geodetické služby

ing. Přemysl Jordák


Rozsah prací

Nabízím geodetické práce v okrese Beroun a Středních Čechách. K hlavním náplním práce patří


Kompletní práce pro katastr nemovitostí:

  • geometrické plány - rozdělení pozemku, vyznačení budovy, věcná břemena, atd

  • vytyčování hranic pozemků


Mapové podklady pro projektovou činnost:

  • polohopisné a výškopisné zaměření

  • výstupy v digitální formě


Geodetické práce ve výstavbě

  • vytyčování dle projektové dokumentace

  • zaměření skutečného provedení stavby

  • zaměřování a výpočty kubatur


3D laserové skenování

  • zaměření a zpracování mračna bodů

  • půdorysy, řezy a pohledy


Ostatní práce dle dohody

kontakt

Ing. Přemysl Jordák

telefon: +420 604 104 845

email: premek@geodezie-beroun.cz


Adresa kanceláře:

Seydlovo náměstí 30/6

Beroun

Schůzky dle dohody - pracuji převážně v terénu