Zpřesnění hranic

    V katastru nemovitostí jsou mimo jiné údaje o geometrickém a polohovém určení všech pozemků a budov. Dnešní katastr prošel dlouhým a složitým historickým vývojem a tím je podstatným způsobem ovlivněna jeho přesnost. Do katastrálních map se v průběhu jejich vývoje zakreslovaly změny na základě měření v terénu, ale také tzv. "od oka". Proto je přesnost určení hranic pozemků od několika centimetrů (u hranic, které vznikly zaměřením moderními technologiemi - typicky parcelace) až po několik metrů (hranice které byly určeny metodou grafické triangulace v první polovině 19. století). 

    Dnešní katastr umožňuje vlastníkům nemovitostí, u kterých vede takto nepřesné údaje tyto údaje změnit. Tímto nástrojem je geometrický plán na průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku. V případě, že se vlastníci všech dotčených nemovitostí na jejich průběhu shodnou, lze vypracovat geometrický plán a spolu s prohlášením o shodě na průběhu hranice zapsat do katastru. Do budoucna už bude vždy katastr evidovat nově určené souřadnice s nejvyšší možnou přesností. 

    Další informace o zpřesnění geometrického a polohového určení nemovitosti lze najít na stránkách Českého úřadu zeměměřického a kartografického.