Oprávnění

Pro výkon zeměměřických činností máme tato oprávnění:

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků 
  • zeměměřických činností pro vedení a správu katastru nemovitostí (vyhotovení geometrických plánů) 
  • zeměměřických činností ve výstavbě

Živnostenské oprávnění pro zeměměřické a kartografické činnosti
  • odkaz na A.R.E.S. 12