Rozsah prací

Nabízíme geodetické práce v okrese Beroun a Středních Čechách. K hlavním náplním naší práce patří

Kompletní práce pro katastr nemovitostí:
  • geometrické plány - rozdělení pozemku, vyznačení budovy, věcná břemena, atd.
  • vytyčování hranic pozemků
  • výpisy z listů vlastnictví, kopie listin atd
Mapové podklady pro projektovou činnost:
  • polohopisné a výškopisné zaměření
  • výstupy v digitální formě
Geodetické práce ve výstavbě
  • vytyčování dle projektové dokumentace
  • zaměření skutečného provedení stavby
  • zaměřování a výpočty kubatur
Ostatní práce dle dohody